Πληροφορίες Αποστολών

Η Εταιρεία δεν χρεώνει έξοδα αποστολής των παραγγελθέντων από εσάς προϊόντων.

 

α) Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα ενημερώνεστε με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που μας έχετε δηλώσει και για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων σας αναλόγως με την περιοχή που έχετε επιλέξει να σας αποσταλούν τα προϊόντα.

 

β) Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία σας θα σας αποστέλλεται από την Εταιρεία μας από συνεργαζόμενο μεταφορέα της επιλογής μας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-17:00). Δυνάμει του βασικού χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδάς μας εταιρείας ταχυμεταφορών οι παραδόσεις έχουν ως εξής:

 

Η εταιρεία που εξυπηρετεί τις μεταφορές είναι η ACS και οι χρόνοι παράδοσης κατηγοριοποιούνται ώς εξής:

 

1. Εντός πόλης μια εργάσιμη μέρα.

 

2. Εντός περιφέρειας μια έως δύο εργἀσιμες μέρες.

 

3. Χερσαίοι προορισμοί μια έως δύο εργἀσιμες μέρες.

 

4. Νησιωτικοί προορισμοί μια έως τρεις εργάσιμες μέρες.

 

5. Δυσπρόσιτες περιοχές μια έως πέντε εργάσιμες μέρες.

 

Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να εκτελεστούν παραγγελίες εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

.

Στις περιπτώσεις παραγγελίας προϊόντων με την σήμανση «κατόπιν παραγγελίας» η Εταιρεία θα σας ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης αυτών. Η Εταιρεία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκυρη παράδοση σε εσάς των προϊόντων που έχετε παραγγείλει με βάσει το ως άνω χρονοδιαγράμμα. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Ενδεικτικώς δεν ευθύνεται για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες τις Εταιρείας μας από τους προμηθευτές μας κλπ. Στην περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η Εταιρεία μας θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε παραχωρήσει προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος. Ούτως ή άλλως κατά άρθρο 4β Ν. 2251/94, «Εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά ως προς τον χρόνο παράδοσης, ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά με τη μεταβίβαση της φυσικής κατοχής ή ελέγχου των αγαθών στον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης».

 

Mολονότι έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωσή σας σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος παρ' όλ' αυτά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος (και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας βάσει των τρόπων επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Loading...
Loading...
Loading...